Enskedefältets körer -  en liten historik

I början av höstterminen 1992 startade Lena Björk-Franzén, som då var musiklärare i Enskedefältets skola, en barnkör. Barnantalet ökade snabbt och var snart uppe i 40 barn. Något senare på höstterminen startade Lena också en föräldrakör i Enskedefältets skola. De flesta föräldrar som började i kören hade barn i barnkören och därmed hade en barn- och föräldrakör startats. Båda körerna övade på fredagarna, först barnen en timme och sedan föräldrarna en timme.

Ganska snart fick körerna sitt elddop. Vi skulle sjunga på en TV-inspelning. Sången vi skulle framföra hette "Som luft och vatten" och var skriven på uppdrag av Lena, med text av Mats Nörklit och musik av Stefan Nilsson. Efter många repetitioner skulle den spelas in den 23–-24 mars 1993 på Högloftet på Skansen, som Sveriges Television använde som en tillfällig inspelningslokal. Detta var en ny och annorlunda upplevelse för de flesta barn och vuxna. Kören ackompanjerades av proffsmusiker, däribland Stefan Nilsson, och omtagningarna blev många.

Till julen anordnade Lena en konsert i skolans aula med både barn- och föräldrakören, där körerna sjöng julsånger, några tillsammans och några var för sig. Julkonserter är en tradition som sedan dess har levt vidare.

Höstterminen 1994 startades en kör för mellanstadiebarn: Framtiden.

Lågstadiekören Fältets frön blev större och större, och därför startades i januari 2000 en kör för förstaklassare som kallas Fältets fjun (Fjuna!).

Fröna fortsatte att växa, och 2007 startades en kör för andraklassare, Flingorna.

Körledare
Lena Björk-Franzén flyttade från Enskede Gård 1994. Hon har sedan dess efterträtts av andra körledare. Följande personer har hittills lett körerna:
 

  • Lena Björk-Franzén, september 1992 - december 1994

  • Pernilla Knutsson, januari 1995 - maj 1996

  • Anna Svensson, sedermera Gustafsson, augusti 1996

  • Susanna Olerud, sedermera Leijonhufvud, januari 2002 - maj 2003 (vikarie för Anna)

  • Sarah Olsson, augusti - december 2003 (vikarie för Anna)

  • Anna Gustafsson, augusti 2004 -

Konserter
Varje år har minst två konserter hållits: jul- och vårkonsert (barn och vuxna). De första åren framfördes julkonserterna och vårkonserterna i Enskedefältets skolas aula, men på grund av det stora antalet körsångare och åhörare har från och med vårkonserten 2000 andra lokaler hyrts: Enskede kyrkas församlingshem, Stureby skolas aula, Kärrtorps gymnasiums aula, Årsta Folkets hus och Eric Ericsson-hallen.

Vid samtliga konserter som Anna har lett har hennes man Ola Gustafsson ackompanjerat oss på piano. Föräldrakören har nästan varje år sjungit in våren på Valborg, vid brasan nedanför Enskedefältets skola (2003 sjöng kören istället i Kvitterkroken i Gamla Enskede, och 2012 inte alls).

Förutom dessa konserter har körerna medverkat i andra sammanhang:


Körhelger
1994 började Föräldrakören åka på körhelg en gång om året, för att få en längre sammanhängande tid för övningar och social samvaro. Med tiden ökade önskemålen om mer sångtid, medan lusten för övernattning i våningssäng avtog; 2010 blev det istället en mycket lyckad kördag, som förhoppningsvis kan upprepas varje termin.
Tvetagården ligger ca 3 km väster om Södertälje, Hammersta ca 10 km norr om Nynäshamn, Blidö värdshus i Roslagen, Hagabergs folkhögskola i Södertälje och Rudbecksgymnasiet i Sollentuna.


Föreningen
I maj 1996 bildade Enskedefältets föräldrakör en förening och dess första ordförande blev Stina Hammarström. Hösten 1997 anslöt sig föreningen till ABF som studiecirkel. Kjell Johannesson tillträdde som ordförande i april 1999. Anja Björk Rudberg övertog klubban i mars 2003. Därefter under åren som följt, har flera olika korister även haft rollen som ordförande i föreningen

Material
Ett par av konserterna finns inspelade, och vi har också gjort en CD-skiva.
Sedan 2009-11-17 har föreningen en egen webbdomän; webbplatsen har adressen www.fffff.se (= Fältets Fjun, Flingor, Frön, Framtid och Föräldrar).

Historiken gjordes ursprungligen av Lars Wallentin inför föreningens tioårsjubileum.
Uppgifter som gäller tiden efter 2001-05-04 är tillagda av Magdalena Agestam, vid överföring till webb och uppdatering av webbplatsen (senast 2012-05-12). Den 20 januari 2019 i samband med överföring av webb till ny webbplats har enstaka tillägg och förändringar gjorts av Ulrika Antonsson.

Om du vill komma till den tidigare hemsidan klicka här